Абакус Брокер ООД

Застрахователни посреднически услуги за крайни клиенти.

Заявете Вашата консултация

Заявете Вашата консултация

Важно съобщение!

Уважаеми клиенти, уверяваме ме Ви, че Вашите интереси ще продължават да бъдат надлежно защитени, както досега.
Предвид наложеното извънредно положение по отношение COVID-19, ще продължаваме да поддържаме връзка с вас по телефон, е-поща и всички други неприсъствени методи.
Спазват се всички срокове за издаване на необходимите документи.
Предпочитаният начин на плащания по дължими вноски е онлайн - плащане по банковите ни сметки.
Нашите банкови сметки са:
Прокредит банк - BG55PRCB92301025935230
ОББ - BG05UBBS80025029140350

Актуална информация

Българската Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ) връчи Сертификат за дарение, на всички които бяха съпричастни и допринесоха за осъществяването на благотворителната кампания „ДА СПАСИМ ЧИТАЛИЩЕ РОДИНА!“

Нашите партньори

Кои сме ние

Абакус Брокер ООД е българска частна компания, предлагаща застрахователни посреднически услуги за крайни клиенти.

Компанията е създадена в края на 2008 г. и извършва дейността си съгласно издаден лиценз от КФН с № 127-ЗБ / 03.12.2008 г.

Абакус Брокер ООД е член на най-голямата и влиятелна браншова организация на застрахователния пазар – Българска Асоциацията на Застрахователните Брокери.

Ценности

В основата на работата ни с клиентите стоят нашите ценности:

 • да Ви изслушаме и разберем Вашата ситуация;
 • да Ви консултираме максимално компетентно и коректно за правилно ориентиране в света на
  застраховането;
 • да оправдаем Вашето доверие и да изградим дългосрочни взаимоотношения.

Конкурентни предимства

Ние от Абакус брокер ООД:

 • предлагаме гъвкави пакети от застрахователни услуги за Вашите специфични нужди;
 • изготвяме индивидуално структурирани застрахователни програми за Вас;
 • консултираме Ви и подпомагаме при избора на застраховка и/или застрахователна компания;
 • договаряме икономически най-изгодните застрахователни покрития за Вас;
 • лоялни сме към Вас и спазваме пълна конфиденциалност и дискретност;
 • с Вас сме по време на целия срок на действие на застрахователните договори;
 • съдействаме Ви при възникване на застрахователни събития, завеждането на претенции по тях и ликвидацията на щетите;
 • ВИНАГИ защитаваме Вашите интереси пред
  застрахователната компания.

Инициативи

Социалната ангажираност е неразделна част от нашата компания. Абакус Брокер подпомага множество културни и образователни инициативи.

Ние популяризираме и подкрепяме културни събития в сферата на театралното, оперното изкуства, с цел засилване тяхната популярност.

 • България има изключително богато литературно наследство и ние като радетели за запазването му традиционно подпомагаме фондация „Балкански културен форум“ при издаването на нови книги.
 • ежегодно съдействаме на музикалния форум Опера Open, давайки шанс на повече ценители да се докоснат до това изключително музикално събитие;
 • в сферата на образованието, чрез приносът ни към „Фондация за Развитие на Артистични Таланти“, подпомагаме обучения и развитието на млади и талантливи българчета;
 • като член на БАЗБ – Фондация „Майко Мила“

Брокерска сметка за клиенти:

ПРОКРЕДИТ БАНК
IBAN: BG55PRCB92301025935230
BIC: PRCBBGSF
БАЕ: PRCB9230

ОББ
IBAN: BG05UBBS80025029140350
BIC: UBBSBGSF
БАЕ: UBBS9200

Свържете се с нас


АВТОМОБИЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ

 • Застраховка „КАСКО”
 • Задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилиста
 • Автоасистанс
 • Защитена стойност на автомобила (GAP)

ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ

 • Застраховка „Домашно имущество”
 • Индустриални обекти и фирмени офис
 • Електронно оборудване
 • Строително – монтажни рискове
 • Ползватели на кабелна телевизия

ЛИЧНО ЗАСТРАХОВАНЕ

 • Здравна застраховка
 • Помощ при пътуване в чужбина
 • Отмяна на пътуване
 • Лечение без граници (Best Doctors)
 • Планинска застраховка (туризъм)
 • Медицинска застраховка за чужденци в България

ТРАНСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ

 • Застраховка на товари (КАРГО)
 • Отговорност на превозвача (ЧМР)
 • Застраховане на плавателни съдове
 • Отговорност на спедитора

ЗАСТРАХОВАНЕ НА ЗЛОПОЛУКИ

 • Индивидуални злополуки
 • Задължителна застраховка „Трудова злополука“
 • Злополука на пътниците в средствата за обществен транспорт

ЗАСТРАХОВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТИ

 • Обща гражданска отговорност
 • Професионални отговорности
 • Отговорност на изделието
 • Отговорност на ползващите огнестрелно оръжие
 • Отговорност на работодателя

ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ

 • Застраховка Живот
 • Детска/женитбена застраховка

ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

 • Първоначален избор на пенсионен фонд
 • Прехвърляне на дялове в пенсионен фонд
 • Допълнително доброволно пенсионно осигуряване